Teatr? Dlaczego nie!

Na 2012r. przygotowaliśmy kolejny projekt socjalny tym razem skierowany do wszystkich mieszkańców miasta pn. „Teatr? Dlaczego nie!”.

Projekt zakłada utworzenie międzypokoleniowego Amatorskiego Teatru Integracyjnego, którego członkami będą mieszkańcy Zgorzelca z różnych grup wiekowych – dzieci i młodzież, osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby starsze.
Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków sprzyjających edukacji kulturalnej i rozwojowi społecznemu mieszkańców miasta.

W ramach projektu organizowane będą warsztaty teatralne prowadzone przez pracownika Ośrodka ds. animacji społecznej i zaproszonych doświadczonych instruktorów teatralnych.
Na zajęciach uczestnicy poznają gry integracyjne, gry i zabawy teatralne, będą mieli możliwość ćwiczenia emisji głosu, tworzenia krótkich etiud. Spotkania w ramach projektu obejmować będą również indywidualną pracę nad rolą, a także ćwiczenie scen zbiorowych. Podsumowaniem projektu będzie premiera przygotowanego spektaklu teatralnego.

Założenia projektu socjalnego Ośrodka pn. "Teatr? Dlaczego nie!" wpisują się w ideę 2012r., który został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jej celem jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury aktywności osób starszych i sprzyjanie rozwojowi wszystkich grup wiekowych w społeczeństwie.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 b. Spotkania będą prowadzone raz w tygodniu zgodnie z przygotowanym harmonogramem.

Harmonogram spotkań grupy teatralnej 2012
Harmonogram spotkań dostępny jest również w siedzibie Ośrodka – pok. 2.
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

Niedziela 27 listopada 2022

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk