Współpraca polsko - niemiecka

W maju bieżącego roku siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu odwiedziła Pani Mandy Bergner - przedstawicielka Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Görlitz z propozycją polsko-niemieckiej współpracy między instytucjami.

Ośrodek chętnie przyłączył się do tej propozycji i rozpoczął współpracę od zaproszenia przedstawicieli tej instytucji na Dzień Dziecka, który organizował 31 maja 2011 r.
W dniu 8 sierpnia 2011 r. mali podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu mieli z kolei okazję uczestniczyć w projekcie „Siedem mostów, które łączą” zorganizowanym przez Niemiecki Czerwony Krzyż. Dziewięcioro dzieci ze Zgorzelca w wieku od 6 do 12 lat, z rodzin wymagających wsparcia społecznego wraz z opiekunami, gościło cały dzień u swoich małych sąsiadów na terenie przedszkola w Görlitz. Zajęcia służyły poszerzeniu wzajemnych kontaktów oraz międzynarodowej integracji, a wszystko to działo się przy okazji zapoznawania się
z procesem wytwarzania cegieł z gliny i słomy o różnej wielkości i kształcie. Powstałe cegły po wysuszeniu miały służyć w późniejszym etapie projektu do „budowy miasta z gliny”.

Współpraca polskich i niemieckich dzieci podczas wytwarzania cegieł układała się bardzo pomyślnie. Choć organizatorzy zapewnili obecność tłumacza to bariera językowa nie stanowiła dla dzieci żadnego problemu przy porozumiewaniu się. Podczas pobytu najmłodsi mieli zapewniony ciepły posiłek i napoje. Na zakończenie zajęć na wszystkich uczestników zajęć czekała jeszcze jedna niespodzianka – linowy plac zabaw. Tutaj, zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, z ogromną radością sprawdzali swoją sprawność fizyczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pragnąc kontynuować współpracę z niemieckimi partnerami również zorganizował spotkanie integracyjne. W dniu 16 sierpnia 2011 r. na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego odbyły się zajęcia w ramach projektu organizowanego przez Ośrodek pt. „Wakacje z MOPS-em”, do udziału w których zostały zaproszone dzieci z Görlitz. Uczestnicy tego spotkania tworzyli rysunek jedności. Dzieci w grupach na arkuszach papieru wykonywały rysunki obrazujące swoją małą ojczyznę, po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej.
Po złączeniu wszystkich arkuszy powstał jeden wielki rysunek, którego element scalający stanowiło koryto rzeki.

W tym dniu nie zabrakło również innych atrakcji - zarówno dla ciała jak i ducha. Odbyły się zabawy na świeżym powietrzu, gry ruchowe i zawody sportowe. Integracji służyły również tańce przy muzyce, które sprawiły wiele radości zarówno naszym małym jak i dorosłym sąsiadom zaproszonym do zabawy. Za udział w konkurencjach dzieciom wręczono nagrody, a po wyczerpującej zabawie zapewniono słodki poczęstunek i napoje.
Zarówno upominki jak i poczęstunek zakupiono za środki z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oba spotkania stały się motorem do planowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć i rozwoju współpracy międzynarodowej.

Zobacz więcej w galerii Współpraca polsko - niemiecka
 

Środa 28 września 2022

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk