Majówka 2017

Dnia 28.05.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu po raz kolejny miał miejsce „Sportowo rekreacyjny piknik majowy”, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek.

Pracownicy Ośrodka na „Sportowo rekreacyjny piknik majowy” przygotowali:
• zabawy kreatywne: łowienie rybek, zabawy z chustą animacyjną, puzzle, kręgle,
• zawody sportowe: drużynowe wyścigi rzędów, „wyścigi piłek”, „wyścigi nart”, skoki w workach, przeciąganie liny, rzuty do celu, zabawy z piłką, „toczenie serów”,
• salonik piękności m.in. malowanie twarzy, robienie warkoczyków,
• kącik malucha: dmuchany zamek, mini domek, malowanki.

Za udział w zawodach sportowych i konkursach dzieci otrzymywały nagrody zakupione w ramach promocji Programu. Ponadto promowaliśmy zdrowy styl życia pod hasłem „Zdrowa rodzina- mówię NIE przemocy” w ramach którego dzieci rozwiązywały krzyżówkę profilaktyczną, układały hasło lokomotywy profilaktycznej, brały udział w konkursie plastycznym.

Celem podjętych przez Ośrodek działań jest kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną, pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi poprzez wspólne uczestnictwo w zabawie, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, promowanie modelu rodziny wolnego od wszelkiego rodzaju patologii, profilaktyka uzależnień, wzrost świadomości wśród dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę i aktywny wypoczynek, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cele te wpisują się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przygotowane atrakcje - gry, konkursy, zabawy, konkurencje sportowe – służyły zarówno integracji, jak również uczyły zdrowej rywalizacji. Pracownicy Ośrodka łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych.


Zobacz więcej w galerii zdjęć

 

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk