Mikołajki 2015

„Spotkanie z Mikołajem” tradycyjnie odbyło się 06.12.2015r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury. Powitano go z wielką radością. Było gwarnie i wesoło. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach i konkursach. Impreza mikołajkowa wymagała wielu starań i poczynań ze strony organizatorów. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia i zapewnił dzieciom wiele atrakcji. Wielkim powodzeniem wśród milusińskich cieszyły się nasze warsztaty, na których można było własnoręcznie udekorować świąteczne pierniki, stworzyć wyjątkową ozdobę choinkową, wykonać kartkę świąteczną, pomalować buźkę, zapleść warkoczyki. Najmłodsze dzieci chętnie bawiły się w Kąciku Malucha i szlifowały swój talent plastyczny. W zabawie uczestniczyli rodzice.
Działania środowiskowe tego typu sprzyjają realizacji celów Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
• Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym;
• Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym;
• Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Przez wspólne spędzanie czasu wolnego wzmaga się poczucie przynależności do rodziny i identyfikacji z nią. Wspólne zabawy rodziców z dziećmi są źródłem obustronnej radości i wzbogacają życie rodzinne. Podejmowanie wspólnych zajęć jest doskonałym środkiem wychowawczym i ważnym ogniwem socjalizacji.
Świąteczny nastrój w Mikołajkowych Warsztatach potęgowała dekoracja sali i pracownicy Ośrodka w mikołajkowych strojach.
Materiały na organizację warsztatów zakupiliśmy z Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych oraz pozyskaliśmy ludzi dobrego serca, którzy wsparli nas rzeczowo. 
Sponsorom dziękujemy! 
Zobacz więcej w galerii zdjęć

 

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk