Opiekun prawny dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, pojawiła się możliwość wynagradzania opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd opiekuńczy.

Za sprawowanie opieki wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia, tj. ok. 350,-zł.
Do podstawowych zadań opiekuna należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Bliższych informacji udziela Pani Mariola Chwałko Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, tel. (75) 77 52 634 .
 

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk