Projekt Wakacje z MOPS-em

Projekt „Wakacje z MOPS-em” realizowany jest od 2008 r. zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym. Ma on na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integrację ze środowiskiem lokalnym, ograniczanie strat i szkód wynikających z problemu alkoholowego w rodzinie, rozwój kreatywności i twórczego myślenia u dzieci, naukę zarządzania czasem wolnym i uświadomienie korzyści płynących z zajęć sprzyjających rozwojowi.

W 2009 roku w okresie lipiec – sierpień również realizowaliśmy nieodpłatne zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz kompensacyjnym, które stanowiły alternatywną formę spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Odbyło się 9 tematycznych spotkań, podczas których dzieci zdobyły umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szeroko pojętego bezpieczeństwa, wzięły udział w grach i zabawach sportowych oraz konkurencjach sprawnościowych, uczestniczyły także w zajęciach z animacji teatralnej i uczyły się tańca orientalnego. Na zorganizowanej wycieczce do Łagowa, oddalonego 2 km od Zgorzelca, dzieci miały możliwość przejażdżki konnej połączonej z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Na każdym spotkaniu dzieci otrzymywały pamiątkowe dyplomy, drobne upominki a także napoje i słodki poczęstunek. Pomocy w prowadzeniu wakacyjnych zajęć udzielali specjaliści, którzy na co dzień pracują z najmłodszymi. Dzieci otrzymały również prezentację ze zdjęciami przygotowaną przez pracowników Ośrodka na płycie CD. Powstał również pamiątkowy album dokumentujący wydarzenia.

Zobacz więcej w galerii Wakacje z MOPS-em 2009

Zakończenie projektu miało miejsce 4 września na festynie „Spotkajmy się-Poznajmy się”- otwartej imprezie integracyjnej dla społeczności lokalnej z udziałem lokalnych władz, przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu miasta oraz gości z Görlitz. Dzieci uczestniczące w projekcie „Wakacje z MOPS-em” zaprezentowały swoje umiejętności w mini playback show. Z uwagi na bardzo wysoki poziom wykonawców jury przyznało trzy równorzędne pierwsze miejsca i złote mikrofony. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami i upominkami przygotowanymi przez pracowników Ośrodka.

Zobacz więcej w galerii Festyn Spotkajmy się - Poznajmny się

 

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk