NASZ ZESPÓŁ

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zarządza Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
W Ośrodku zatrudnionych jest 35 pracowników. 

Podnosimy swoje kwalifikacje korzystając z bogatej oferty szkoleniowej, w szczególności
w ramach „Projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 r. ze szkoleń korzystało
26 pracowników, w 2009 r. było to 28 osób. Zdobywana przez nas wiedza podnosi kompetencje
i jakość świadczonych usług, umożliwia poszerzenie oferty pomocowej i doskonali pracę instytucji.

Kierownik wykonuje powierzone Ośrodkowi zadania przy współudziale podległych pracowników. W strukturze organizacyjnej naszej instytucji wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy.

Kierownictwo

Kierownik Ośrodka
mgr Mariola Chwałko
Specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

 

Zastępca Kierownika Ośrodka
Bożena Mickiewicz-Świderek

 

Główny księgowy
mgr India Knirsch
Radca prawny
mgr Jadwiga Jagiełło-Dubrowska
   

Sekcja finansowo – budżetowa

Inspektor ds. księgowych
 
Inspektor ds. kadr i płac
inż. Marzena Kramarz 

Sekcja administracyjna

Inspektor
mgr Karolina Nitko

Referent

Agata Sareło

Referent
mgr Gabriela Matusiak
Starszy referent
Monika Michno
 Sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

Inspektor
mgr Ewa Halikowska
 
Inspektor
mgr Kamila Arsan
Inspektor
mgr Katarzyna Grochala
Inspektor
mgr Paulina Kowalczyk

 Inspektor
mgr Katarzyna Milczanowska
 


 
 
 

Starszy Asystent rodziny

Joanna Kosiedowska

mgr Arletta Zimmer

 

Psycholog

mgr Jolanta Mistal 

 Sekcja terenowych pracowników socjalnych i integracji  społecznej 

Rejon I

Starszy Pracownik socjalny
Justyna Nowak
Rejon działania
 

ULICE: Daszyńskiego – 80-106, Wrocławska, Szkolna, Żeromskiego, Nowomiejska, Łanowa, Groszowa, Wróblewskiego, Poluszyńskiego, Kopernika, Ogrodowa

 

Starszy pracownik socjalny
Jolanta Foltyniewicz

Rejon działania
 

ULICE: Daszyńskiego 1-79, Sienkiewicza, Pułaskiego, Wolności, Cienista, Piłsudskiego, Okrzei

 

Rejon II

Specjalista pracy socjalnej
Krzysztof Kowal
 
Rejon działania
 

ULICE: Lubańska od nr 12 do końca, Norwida, Iwaszkiewicza, Broniewskiego, E. Plater                                    

                          

Specjalista pracy socjalnej 
Marlena Tyc-Ciesielska

 

Rejon działania
 

ULICE: Struga, Prusa, Wyspiańskiego, Modrzewiowa, Brzozowa, Kilińskiego

 

Rejon III

Specjalista pracy socjalnej
Sylwia Wąsiel
Rejon działania
  ULICE: Baczyńskiego, Rzeczki Dolne, Orzeszkowej, Szarych Szeregów, Słowackiego, Chełmońskiego, Plac Dębowy, Plac Klonowy, Duszy, Turowska, Francuska

Specjalista pracy socjalnej
Renata Rosiejak

Rejon działania
  ULICE: Łużycka, Reymonta, Zapiecek, Rzeczki Górne, Górnowiejska, Górnicza, Mickiewicza, Radosna, Konopnickiej, Widok

 

Rejon IV

Specjalista pracy socjalnej              
mgr Iwona Wintonów                                
Rejon działania
  ULICE: Konarskiego, Staszica, Czachowskiego, Domańskiego, Traugutta, Batorego, Chrobrego,    Boh. Getta, Sportowa, Dąbrowskiego

Starszy specjalista pracy socjalnej 

mgr Beata Łabieniec

Rejon działania
 

ULICE: Warszawska, Cienista nr 5, św. Jana, Gwarków, Powstańców Śl.

 

 

Rejon V

Starszy pracownik socjalny
Aneta Krzywiecka
Rejon działania
  ULICE: Tuwima, Reja, Żwirki i Wigury, Ciołkowskiego, Kościuszki, Lubańska do nr 12, Migdałowa, Dzika, 3 Maja, Idzikowskiego, Armii Krajowej, Zamiejsko – Lubańska

Starszy specjalista pracy socjalnej                          

Halina Fijałkowska
 

Rejon działania
 

ULICE: Karłowicza, Sybiraków, Poniatowskiego, Langiewicza, Boh. II AWP

 

 

 


 

 

 

 
Pracownicy gospodarczy Ryszard Nowak

  Marcjanna Kozicka 
 

Jadwiga Kowalska

 

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk