WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Realizacja zadań wynikających z czterech różnych ustaw i działań pozaustawowych na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego odbywa się przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Podejmowanie wspólnych działań wpływa na rozszerzenie oferty pomocowej i zwiększa skuteczność pomocy. Umacnia również znaczenie instytucji w lokalnym systemie polityki społecznej.

W dniu 19 czerwca 2009 r. zawarliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu dotyczące współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Wspólne działania maja służyć poprawie dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk