Sportowo rekreacyjny piknik majowy

Dnia 28.05.2016r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu miał miejsce „Sportowo rekreacyjny piknik majowy”, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek.

Pracownicy Ośrodka na „Sportowo rekreacyjny piknik majowy” przygotowali:
• Zabawy kreatywne: łowienie rybek, zabawy z chustą animacyjną, rzuty do celu, twister.
• Zawody sportowe: drużynowe wyścigi rzędów, skoki w workach, przeciąganie liny,
• Salonik piękności m.in. malowanie twarzy, robienie warkoczyków.
• Kącik malucha: dmuchany zamek, trampolina, malowanki.
Za udział w zawodach sportowych i konkursach dzieci otrzymywały nagrody i dyplomy zakupione w ramach promocji Programu. Ponadto promowaliśmy zdrowy styl życia pod hasłem „Zdrowa rodzina- mówię NIE przemocy” w ramach którego dzieci rozwiązywały krzyżówkę profilaktyczną i układały hasło lokomotywy profilaktycznej.
Celem podjętych przez Ośrodek działań było kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną, pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi poprzez wspólne uczestnictwo w zabawie, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, promowanie modelu rodziny wolnego od wszelkiego rodzaju patologii, profilaktyka uzależnień, wzrost świadomości wśród dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę i aktywny wypoczynek, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cele te wpisują się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przygotowane atrakcje - gry, konkursy, zabawy, konkurencje sportowe – służyły zarówno integracji, jak również uczyły zdrowej rywalizacji. Pracownicy Ośrodka łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych itp.

 Zobacz więcej w galerii zdjęć

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk