Majówka Profilaktyczna 2015r.

Dnia 22.05.2015r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na terenie boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Domu Kultury w ramach Programu Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowanego przez Ośrodek odbyła się Majówka profilaktyczna pod hasłem:


" Prowadź aktywny tryb życia bez palenia i bez picia
Szanuj ludzi! Śmiej się, śmiej!
Zawsze zdrowe życie miej!”

Celem Majówki było pogłębienie więzi w rodzinie, integracja rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, wzrost świadomości wśród dzieci i mieszkańców naszego miasta na temat skutków używania środków uzależniających ponadto propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę, wypoczynek, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cele te wpisują się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak co roku organizatorzy Majówki przygotowali wiele atrakcji. W programie znalazły się:
• Bajka profilaktyczna pt. „Pszczółki” autorstwa Pani Marzeny Kata w wykonaniu pracowników Ośrodka
• Zabawy kreatywne
• Zmagania sportowe
• Salonik piękności
• Zdrowa rodzina - „mówię NIE przemocy”
• Występy zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 pod kierunkiem Pani Izabeli Śmigaj
oraz:
• sponsorowany poczęstunek dla 200 dzieci(kiełbaski, pieczywo, musztarda, ketchup);
• nagrody dla dzieci za udział w konkursach;
• słodkości oraz artykuły szkolne, papiernicze i piśmiennicze zakupione w ramach promocji Programu.

Przygotowane atrakcje - gry, konkursy, zabawy przy muzyce, konkurencje sportowe – to wszystko służyło integracji, bawiło uczestników ale również uczyło zdrowej rywalizacji. Bajka uświadamiała dzieciom i dorosłym, że należy szanować ludzi i pomagać sobie. Niektórzy nie zasługują na zaufanie, a pewne sytuacje, które z pozoru są niewinne, wymagają od nas stanowczych zachowań. Pracownicy Ośrodka, Zespół Interdyscyplinarny łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i wartości rodzinne, pozytywnie oddziaływali poprzez negowanie takich zachowań jak np. agresja, wulgarność, nieposłuszeństwo, w przystępny sposób starali sie przedstawić czym jest uzależnienie, jakie niesie za sobą skutki.
Działania profilaktyczne podczas Majówki prowadzili również pracownicy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie AL-ANON.
Opiekę medyczną uczestnikom zapewniło Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Ratownictwa Medycznego.
Szacunkowo w majówce wzięło udział łącznie ok. 300 osób. Uczestnikom zagwarantowaliśmy dobrą zabawę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoją obecność i zaangażowanie uatrakcyjnili nasze przedsięwzięcie oraz partnerom akcji:
• Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Ratownictwa Medycznego
• Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
• Pan Michał Sobczak „Placebo” - klub, restauracja, hotel”
• Zespół Interdyscyplinarny
• Miejski Dom Kultury
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
• Centrum Sportowo Rekreacyjne
• Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej w Zgorzelcu
• Miejski Dom Kultury
• Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa Nr 3
• Szkoła Ponadgimnazjalna im. Emilii Plater
• Pani Zdzisława Gregor Stowarzyszenie Al-ANON.
 

Środa 17 lipca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk