Projekt Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA

Projekt systemowy Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz więcej na stronie PROJEKTY UNIJNE

Czwartek 20 czerwca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk