Rekrutacja - SPA 2010

W dniu 16.06.2010 r. w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie rekrutacyjne chętnych do udziału w trzeciej edycji projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięło udział 46 osób. Do projektu zakwalifikowaliśmy 35 osób w tym 19 kobiet i 16 mężczyzn. 5 osób zostało wpisanych na listę rezerwową. 4 osoby nie spełniły kryteriów określonych dla uczestnika projektu. 2 osoby nie wypełniły dokumentów.
Obecnie pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu będą zawierać z uczestnikami kontrakty. Każdy z uczestników projektu w ramach kontraktu skorzysta z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Zaplanowano wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej: poradnictwo i wsparcie indywidualne – psycholog, poradnictwo specjalistyczne – warsztaty dla rodziców, usługi wspierające – warsztaty z doradcą zawodowym, organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupie samopomocowej, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (stacjonarne i wyjazdowe), kurs/szkolenie zawodowe – „Nowoczesny magazynier”, kurs języka niemieckiego, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej. W stosunku nie do wszystkich osób będą zastosowane jednakowe instrumenty aktywnej integracji.
W ramach projektu realizowane będą również działania o charakterze środowiskowym: festyn oraz wyjazd o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i turystycznym.
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 195 000 zł, w tym wkład własny 20 475 zł (środki z budżetu miasta).

Zobacz więcej w galerii Rekrutacja SPA 2010  

 Ogłoszenie - rekrutacja SPA 2010

Czwartek 20 czerwca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk