SPA 2008-2010 - PODSUMOWANIE

Trzecia edycja projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu już za nami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zakończył w 2010 r. trzecią edycję projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizację projektu rozpoczęliśmy w 2008 r. Łącznie wzięło w nim udział 116 osób.
Efektem realizacji projektu jest m.in. wyjście poza krąg świadczeniobiorców ok. 23% uczestników i zmniejszenie częstotliwości korzystania ze świadczeń przez ok. 21% osób, które wcześniej systematycznie korzystały z pomocy Ośrodka, niektóre od kilkunastu lat. 12% osób uczestniczących w projekcie bierze lub brało udział w pracach społecznie użytecznych. 9,5% wszystkich uczestników projektu podjęło zatrudnienie.
Uczestnicy drugiej edycji projektu wystąpili z inicjatywą utworzenia spółdzielni socjalnej. Dwie osoby wzięły udział w projekcie realizowanym przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej
pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim” Cykl edukacyjny „Zakładanie
i prowadzenie podmiotów ES” (Edycja – spółdzielnie socjalne).


 


Rezultaty miękkie projektu (opinie uczestników trzeciej edycji)

Korzyści jakie przyniósł udział w projekcie:

 • Wyjście do ludzi i bycie sobą;
 • Zwiększenie pewności siebie;
 • Wiara w siebie, duża pomoc psychologiczna;
 • Przerwa w piciu alkoholu;
 • Poprawa wizerunku, większa pewność siebie;
 • Oderwanie się od problemów;
 • Ciekawe zajęcia i wykorzystanie ich w przyszłości;
 • Zdobycie kilku certyfikatów, które na pewno pomogą w poszukiwaniu pracy i radzeniu sobie
  z problemami.
   

Największa satysfakcja/sukces w trakcie projektu:

 • Poznałem dużo ciekawych zagadnień;
 • Większa aktywność społeczna;
 • Integracja z grupą;
 • Dobry kontakt z uczestnikami i prowadzącymi;
 • Wizyta u psychologa oraz wizerunek;
 • Nauczyłem się podstaw komputera, obsługi kasy fiskalnej i będę zdawał na prawo jazdy;
 • Uczestnictwo w kursach zawodowych, zwiększenie wiary we własne możliwości.
   

Realizacja projektu zaowocowała również rozwojem zawodowym osób realizujących projekt, nabyciem wiedzy i doświadczenia, lepszym poznaniem klientów i ich problemów, bardziej otwartymi relacjami, współpracą z innymi specjalistami, możliwością zapewnienia uczestnikom kompleksowego wsparcia. Dała ponadto możliwość doposażenia Ośrodka w sprzęt techniczny:  
2 laptopy, projektor, ekran, telefon, aparat fotograficzny, niszczarkę oraz szafy na dokumenty.

 

UWAGA!

W 2011 r. Ośrodek również będzie aplikował o środki z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu.
Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej – bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zainteresowanych udziałem w IV edycji projektu serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu (75) 77 19 010.

 

Czwartek 20 czerwca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk