Rekrutacja - SPA 2011

W dniu 16.05.2011 r. w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie rekrutacyjne do czwartej edycji projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Wzięły w nim udział 33 osoby. Do projektu zakwalifikowaliśmy 26 osób (18 kobiet i 8 mężczyzn). Pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową. Obecnie wystąpiliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu o udzielenie informacji o statusie tych osób, okresie zarejestrowania, spełnieniu warunków do skierowania do kontraktu oraz
o odbytych kursach i szkoleniach realizowanych przez PUP współfinansowanych przez Unię Europejską.

Podstawą pracy z uczestnikami projektu jest kontrakt socjalny, który określa instrumenty aktywnej integracji oraz zasady współdziałania z pracownikiem socjalnym. Poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji, działania środowiskowe, pracę socjalną będziemy realizować cel główny projektu - podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej i społecznej jego uczestników.
 

Zobacz więcej w galerii Rekrutacja SPA 2011
 

Czwartek 20 czerwca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk